Aktuality

Společný dárek dívce z Ukrajiny a společná radost z něj

IVP ČZU v Praze se okamžitě zapojil do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. V současné době je na IVP ubytováno 16 lidí, a to maminek s dětmi.

Pozice ČZU ve vztahu ke spolupráci s univerzitami v Rusku a Bělorusku

Agresivní vpád cizích armád na nezávislé území Ukrajiny vedl ČZU dne 28.2.2022 k rozhodnutí o zastavení spolupráce s univerzitami v Ruské federaci a později i v Bělorusku. Toto rozhodnutí se týká veškeré spolupráce, která předpokládala využití zdrojů ČZU.

Materiální sbírka ČZU pro Ukrajinu

Česká zemědělská univerzita v Praze pořádá materiální sbírku pro ukrajinské rodiny, především pro matky s dětmi, které bydlí v ubytovacích zařízeních ČZU nebo jiných místech ČR. Zdravotní materiál významně pomůže v ukrajinských nemocnicích.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Jsme živá univerzita