Podání přihlášky ke studiu

Projekt BEGIN


Název projektu
BEGIN: Broadening experience with guidance in vocational education (NF-CZ07-MOP-3-154-2015)

Partneři projektu
Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut vzdělávání a poradenství
http://www.ivp.czu.cz
Norwegian University of Life Sciences, Mathematical Science and Technology Department
https://www.nmbu.no/en/about-nmbu/faculties/miljotek/departments/imt

Řešitelé

Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (Jitka Jirsáková, Jiří Votava)

Norwegian University of Life Sciences, Mathematical Science and Technology Department, Norsko (Solveig Strangstadstuen)

Stručný popis cílů projektu
Cílem projektu je uskutečnit dvě mobility studentů a učitelů obou partnerských institucí. Během stáží získají účastníci nové zkušenosti o fungování odborného vzdělávání a poradenství v České republice a Norsku. Díky návštěvě různých typů vzdělávacích a poradenských institucí bude možné sdílet a dále rozvíjet nabyté znalosti ve výuce na partnerských univerzitách, podporovat a zlepšovat poradenský systém v rámci odborných škol i jako součást systému celoživotního vzdělávání a aplikovat výstupy projektu jako prostředky dalšího osobního i profesním rozvoji účastníků.

 

Profesní i osobní přínosy českých studentů z mobility v Norsku

Jana Jakoubková
Během mobility jsem měla možnost načerpat mnoho informací a znalostí, které mi budou přínosem jak v mém profesním tak osobním životě.
Měla jsem možnost se seznámit s norskou kulturou, vzdělávacím systémem a velmi dobře propracovaným poradenským systémem. Také mne velmi inspiroval norský přístup k zachovávání přírodního bohatství.
Jsem také velmi vděčná za nutnost překonat své limity a bariéry. Díky tomu jsem se naučila i více o sobě samé.
Především jsem ale poznala mnoho nových lidí a vytvořila jsem si tak nové kontakty a přátele pro můj další život.

Martina Hátlová
Náš pobyt v Norsku byl velmi přínosný v mnoha rovinách. Zprvu nebylo lehké začít komunikovat v anglickém jazyce a účastnit se všech aktivit, ale velmi brzy to už problém nebyl. Kurz, který probíhal v Iungsdalen, byl velmi obohacující, zlepšila jsem si své jazykové dovednosti a osvojila si týmovou práci. Obdivuhodná byla ochota norských studentů a učitelů učit se novým věcem a vše, co bylo nejasné, vysvětlovat. Velmi mě zaujalo učení se ze zkušeností, například když jsme šli poprvé v životě dojit krávy. Velkým přínosem pro mě byla také zpětná vazba, kterou v Norsku provádí opravdu důkladně. Tento pobyt mi dodal odvahu, abych se přihlásila ke studiu v zahraničí. V neposlední řadě jsem vděčná za nové kontakty na mnoho zajímavých lidí a doufám, že to nebylo naposledy, kdy jsme se potkali.

Tereza Menclová
Díky mobilitě v Norsku jsem získala mnoho zkušeností a zážitků, ze kterých čerpám dodnes. Poznala jsem norský vzdělávací systém, kulturu, přírodu, společnost a mentalitu, což byly důvody, proč jsem se do projektu přihlásila. Nejvíce mě obohatil pobyt v Iungsdalen, kde jsem se seznámila s inovativními přístupy vzdělávání a měla možnost trávit čas v překrásné přírodě. Dále návštěva univerzity NMBU, kde mě nejvíce zaujal poradenský systém a aktivity určené pro studenty prvních ročníků. Rozvinula jsem své jazykové dovednosti, rozšířila kontakty, překonávala své bariéry a také více poznala své učitele, spolužáky a samu sebe.

Klára Mlýnková
Okamžitě po prvním dni mobility jsem si uvědomila, jaké mám štěstí, že jsem se jí mohla zúčastnit. Celá mobilita mě ovlivnila hodně v mnoha ohledech. Po profesní stránce jsem získala nové poznatky o norských výučovacích metodách a postupech. A co víc, osobně jsem si je mohla v průběhu mobility vyzkoušet a zažít. Při zpětném pohledu považuji za nejzajímavější a nejužitečnější důraz Norů na dávání a přijímání zpětné vazby během každého procesu. Pro můj osobní růst považuji za nejpřínosnější metodou “learning by doing”, kterou jsme používali denně. Ráda se ve vzpomínkách vracím a vybavuji si situace, kterými jsme během mobility prošli a co vše jsme viděli a zažili. Navázala jsem mnoho nových kontaktů, které by mi mohly být užitečné v budoucnu. Mobilita mě ovlivnila hodně a zamilovala jsem se do Norska. Proto také do budoucna plánuji se tam vrátit a studovat zde.

 

Profesní i osobní přínosy českých studentů z mobility v Norsku

Přínos mobility vidíme především v možnosti přímého kontaktu s lidmi (odborníky) na obdobné pozici na norské univerzitě jako jsme my v České republice. Možnost porovnávat nejen vzdělávací systém jako celek (jeho stupně, členění, návaznosti), ale porovnat i přístupy ve vedení výuky a používaných didaktických metodách a formách práce se studenty. Rozhodně nám to v mnohém otevřelo oči, především v tlaku na vzájenou spolupráci učitelů, partnerském přístupu ke studentům, významu reflexe ve vzdělávacím procesu a efektivní komunikace a spolupráce s absolventy jako PR univerzity.

 

Profesní i osobní přínosy norských studentů z mobility v Česku

Julie Tromborg
The stay in Czech Republic have given me a lot of inspiration, knowledge and connections that are of both professional and personal value for me.
During the stay I have learned a lot about nature resource management, forestry and agriculture in Czech Republic, as well as history and educational system. I have also got to know knowledgeable people within this fields. I am sure that both the knowledge and connections will be an enrichment for me in a future profession as teacher or nature resource manager. The visits to different schools, Prague Zoo and the museum in Říčany have given me many good ideas I will use in future teaching. I was especially inspired by the practical way of presenting topics and activating the pupils in the pedagogical programs in Prague Zoo, at the museum in Říčany and the Centre of Environmental Education in Světice. Together with being educative it was also a lot of fun being in Czech Republic, experiencing the culture and seeing so many beautiful places!
Last but not least, I meet a lot of nice and interesting people and made new friends I definitely will met up with again!

Lars Erik Hoitomt
My trip to the Czech Republic gave me a new network of good people. I have made a lot of good friends during this trip and feel that I got a lot of valuable knowledge. My new contacts might be an important resource for me later in life when working with education. I was really inspired by the geological park in Říčany, and I think the Norwegian educational system can be improved by using more practical approaches when teaching young students. I was also impressed to see how well equipped many of the schools were. The collection of stuffed animals at the secondary forestry school in Trutnov was really impressing and exceeds the quality of the collection in the Norwegian University of Life Sciences. I think this trip gave much inspiration and I will start my career as a teacher with more good ideas.

Elin Halvorsen Sikkeland
What I will take with me the most from this trips is first of all my new network in the Czech republic. We met so many interesting and knowledgeable people during our stay, and I will for sure use them if needed later in my life working with nature, agriculture and schools.
I was also very inspired by the visit to the museum in Říčany, and I will bring with me ideas about how to present topics in other ways than I am used to (and I think the visit gave me ideas for my field also, not just geology and nature).
To present, discuss and compare your own school system has also given me some eyeopeners, it is always good to try to see your own system from the outside!

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.