Návrh a implementace konceptu a metodiky “career learning” v odborném vzdělávání

BEGIN: Broadening experience with guidance in vocational education

Zvyšování kvality výuky - IRP projekt

Inovace edukačního procesu v předmětu Didaktika vzdělávání dospělých prostřednictvím studijní opory