Podání přihlášky ke studiu

Lucie Turzová

Mgr. Bc. Lucie Turzová
(absolvent IVP oboru Poradenství v odborném vzdělávání, kombinovaná forma, v roce 2019)

Proč jste si vybrala studium POV na IVP ČZU?
Vždy mne přitahovala poradenská činnost. Jako vystudovaný pedagog jsem si chtěla rozšířit vědomostní a zejména dovednostní základnu v oblasti poskytování poradenství žákům. Hned na první pohled mne zaujala skladba předmětů, zejména vzdělávání dospělých, management a kariérové poradenství (které se později stalo mou srdcovou záležitostí). Zamlouvala se mi možnost složit v závěru studia státní zkoušky z poradenství.

Co Vám toto studium přineslo/dalo do Vašeho pracovního života a uplatnění na trhu práce? (které kompetence, znalosti či dovednosti jste získala apod.)
Zpětně vidím, že studium tohoto oboru mi dalo výborný základ v poradenské oblasti. Kombinaci předmětů z oblasti psychologie, pedagogiky, andragogiky, práva, sociologie, poradenství, managementu, personální činnosti a práci s IT technologiemi jsem ocenila ve své soukromé poradenské praxi. Práce s klienty v kariérovém poradenství je práce komplexní. Zároveň vidím jako žádoucí, když během svého studia i po absolvování VŠ vyhledáváte nejrůznější příležitosti dalšího vzdělávání (tematicky zaměřené konference, přednášky odborníků z praxe, workshopy, semináře, networkingová setkávání s lidmi z oboru i mimo něj, zapojujete se profesních skupin/asociací/sdružení atd.). S láskou vzpomínám také na nácviky poradenských rozhovorů, úvod do koučování, práci s nejrůznějšími poradenskými pomůckami a učení se zážitkem.

Kde jste v současné době zaměstnána? Stručně představte svého zaměstnavatele (organizaci), kde pracujete.
V Lounech mám svou soukromou poradenskou kancelář (kariérové poradenství a koučink). Spolupracuji se základními a středními školami v okolí. Vystupuji v roli lektora i poradce při práci se skupinou žáků, pracuji ale především v rámci individuálních poradenství. Od r. 2017 se zabývám intenzivně on-line kariérovým poradenstvím (chat, e-mail, volání prostřednictvím nejrůznějších aplikací). Mohu tak poskytovat své služby nejen pro klienty napříč republikou, ale také mi to umožňuje spojit se s klienty kdykoliv a odkudkoliv (i ze zahraničí). Tomuto tématu jsem se také intenzivně věnovala v rámci své bakalářské práce.
Spolupracuji s vysokými školami v rámci kariérních dnů, koučuji studenty a absolventy. Koučuji také velmi často pedagogické pracovníky.
Věnuji se psaní článků z oblasti kariérového poradenství a vzdělávání v rámci Národního informačního centra pro mládež (NICM), které spadá pod Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).
V rámci projektu KAP KK (Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Karlovarském kraji) jsem odborným řešitelem pro oblast kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.
Externě spolupracuji také s Institutem vzdělávání a poradenství při ČZU v Praze a nyní v rámci projektu řešíme "career learning".

Popište svoji současnou pracovní pozici a její náplň.
Líbí se mi různorodost práce kariérového poradce. Od individuálních poradenství s klienty různých věkových kategorií (one-to-one), přes tripartitní formu poradenství (poradce-rodič-dítě/žák), až ke skupinovému karierovému poradenství. V poslední době se setkávám stále často s tím, že rodiče dětí rádi volají, pokud potřebují poradit, kdežto žáci/studenti volí on-line formy poradenství skrze různé aplikace (Skype, WhatsApp, GoogleHangouts, Messenger na Facebooku aj.). Klade to ovšem vyšší nároky na digitální / ICT kompetence na obou stranách. Velkou zkušeností profesní pro mne byla práce externího poradce (2017-2018) v projektu Cesta pro mladé (Fond dalšího vzdělávání), kde jsme mj. poskytovali zejména žákům SŠ a studentům VŠ on-line poradenství a které se těšilo velkému zájmu oproti face-to-face poradenství.
Ve svém živlu jsem však i tehdy, když mohu předávat příklady inspirativní praxe pedagogům, kariérovým / výchovným poradcům na školách a poskytnout jim tak i metodickou podporu.

Jakou radu či doporučení byste vzkázala budoucím studentům oboru POV na IVP ČZU?
Současným studentům bych vzkázala:
Nebojte se využít jakékoliv příležitosti k seberozvoji. Nebojte se chybovat, vystupte z komfortní zóny, vyzkoušejte si různé stáže, brigády při studiu a vyjeďte třeba na Erasmus do zahraničí. Zakuste služeb kariérních poradců v rámci Career Centra při ČZU, poznejte lépe sami sebe a ujasněte si s pomocí profesionála, kam povedou vaše profesní kroky dále. Během studia vyhledávejte příležitosti dalšího vzdělávání a budujte si síť kontaktů (bude se Vám hodit:). O tématech, která vás zajímají, diskutujte. Sbírejte užitečné zdroje/literaturu již během studia a vyberte si takové téma bakalářské práce, které vás bude bavit. Pečlivě vybírejte i místo, kde budete vykonávat svou odbornou praxi (zjistěte si o instituci i o pracovních pozicích, které budete stínovat, informace v dostatečném předstihu a z různých zdrojů). Učte se ze svých chyb, od profesně starších kolegů a později i od svých klientů (v poradenské práci).
Budoucím studentům bych ráda sdělila, že na IVP je čeká ze strany pedagogů vysoká odbornost, ochota pomoci, laskavost a slušnost ve vztahu ke studentům a krásné prostředí Malé Chuchle obklopené zelení. Studium zde odhaluje i možnosti dalšího nadstavbového vzdělávání k vyučovaným předmětům. Líbí se mi propojenost teorie s praxí a provázanost s konkrétními kazuistikami. Komplexnost informací se vám bude hodit také při přijímacím řízení na navazující magisterské studium humanitního či ekonomického zaměření.
Věřím, že pokud si vyberete obor Poradenství v odborném vzdělávání, tak rozhodně nesáhnete vedle!

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.