Podání přihlášky ke studiu

Dana Marxová

Bc. Dana Marxová
(absolventka IVP oboru Poradenství v odborném vzdělávání, kombinovaná forma, v roce 2014)

Proč jste si vybrala studium POVK na IVP ČZU?
Protože nejvíce odpovídalo mému profesnímu zaměření a Institut vzdělávání a poradenství se nachází blízko mého bydliště a mimo jiné je v nádherném prostředí Malé Chuchle.

Co Vám toto studium přineslo/dalo do Vašeho pracovního života a uplatnění na trhu práce? (které kompetence, znalosti či dovednosti jste získala apod.)
Doplnila jsem si znalosti, které jsem před započetím bakalářského studia získávala pomocí různých kurzů a životních zkušeností. Využívám poznatky z předmětu ICT vedeného Ing. J. Husou, CSc., z psychologie PhDr. M. Hanušové a informace z předmětu Základy vzdělávání dospělých přednášené PhDr. J.Jirsákovou, Ph.D. Velmi jsem přivítala i výuku rétorických dovedností. Vzhledem k tomu, že jsem studovala kombinované studium, často se mi propojovaly zkušenosti nabyté praxí s informacemi získanými na IVP. Byly to pro mě i podněty k zamyšlení, jak dalece je praxe jiná než teorie.

Kde jste v současné době zaměstnána? Stručně představte svého zaměstnavatele (organizaci), kde pracujete.
Jsem zaměstnána u stejné společnosti jako před započetím studia, tj. v malé poradenské firmě. Firma MARX systems, s.r.o. se zabývá poradenstvím v oblasti systémů managementu kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a systémů řízení nakládání s energiemi. Převážně provádíme správu a rozvoj systémů managementu přímo u zákazníků a to formou jednorázové podpory, nebo dlouhodobé správy systému. Poskytujeme školen?í, poradenství a konzultace a interní audity.

Popište svoji současnou pracovní pozici a její náplň.
Jsem zaměstnancem a zároveň jednatelkou firmy. Mimo běžné firemní agendy, připravuji podklady pro školení ve firmách. Vzhledem ke své předchozí dlouholeté praxi pracuji externě pro certifikační společnost CQS jako vedoucí auditor v oblasti systémů managementu kvality pro sekci zdravotnictví a školství.

Jakou radu či doporučení byste vzkázala budoucím studentům oboru POVK na IVP ČZU?
Budoucím studentům bych ráda vzkázala - to, co se naučíte ve škole určitě zúročíte. Když ne hned, tak se během vašeho života určitě najde chvíle, která vaši nabytou znalost prověří. Každé vzdělávání berte jako výzvu pracovat na sobě, přijímejte informace, diskutujte o podstatných věcech. Nezabývejte se malichernostmi. Přistupujte k životu a učení v něm s pokorou. Studenty v případě rozhodnutí studovat na IVP čeká výborný, odborný kolektiv pedagogů, kterým záleží na každém studentovi. A navíc v příjemném prostředí Malé Chuchle.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.