Podání přihlášky ke studiu

Volby studentského zástupce do Akademického senátu ČZU

Volby studentského zástupce IVP do Akademického senátu ČZU pro nadcházející funkční období proběhly v týdnu od 4. do 8. dubna 2016, a to na základě předem zveřejněné listiny kandidátů. Volby proběhly tajným způsobem a v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu ČZU v Praze.

Voleb se zúčastnilo 49 (tedy 68,1%) studentů-voličů, platných hlasů bylo 47.
Do AS ČZU byla za studenty IVP zvolena kandidátka Markéta Kovalská, studentka 2. ročníku prezenčního studia POV, která obdržela 25 (tj. 53,2%) hlasů.

Složení volební komise:
Ing. Karel Němejc, Ph.D., předseda
PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. et Ph.D.
Ing. Emil Kříž, Ph.D.

Další články v rubrice

English ☰ Menu