Podání přihlášky ke studiu

XIV. ročník Mezinárodní vědecké konference EDUCO 2019

XIV. ročník Mezinárodní konference EDUCO názvu: „Environmentální vzdělávání a udržitelný rozvoj jako nedílná součást přípravy učitelů přírodovědných, humanitních, zemědělských a příbuzných oborů“ proběhl ve dnech 28. – 30. 3. 2019 v Tatranské Štrbě na Slovensku. Hlavním organizátorem letošního ročníku byla Geologická sekce PřF UK v Praze a Klub ekologické výchovy, asociace pedagogů a škol pro environmentální vzdělávání Praha. Mezi pořadatelské instituce patřil také Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze a Katedra zoológie a antropológie FPV UKF v Nitre.

Na konferenci zazněly příspěvky ve čtyřech sekcích. V letošním roce se příspěvky zaměřily na oblast problematiky environmentálního vzdělávání budoucích učitelů, badatelsky orientované vyučování biologie, využití školních zahrad při výuce, současné problémy výuky geologie a její zařazení do kurikula, nástroje pro formativní hodnocení žáků v přírodovědných předmětech, jak rozvíjet kritické myšlení u žáků a pracovat s žákovou stresovou zátěží během výuky, využití IT technologií ve výuce přírodovědných předmětů v ČR i na Slovensku a představení několika on-line portálů a digitálních pomůcek pro žáky ZŠ, SŠ i studenty VŠ. 

Příští XV. ročník Mezinárodní konference EDUCO 2020 s názvem Didaktické a environmentální aspekty v přípravě a vzdělávání učitelů přírodovědných zemědělských a příbuzných oborů se bude konat opět v Tatranské Štrbě na Slovensku ve dnech 19. 3. - 21. 3. 2020, tentokrát v gesci Institutu vzdělávání a poradenství (IVP ČZU v Praze).

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.