Podání přihlášky ke studiu

Výsledek volby zástupců za akademické pracovníky a studenty IVP do Akademického senátu ČZU v Praze

Volební komise IVP oznamuje výsledek volby zástupců IVP za akademické pracovníky a studenty do Akademického senátu ČZU v Praze.
V nadcházejícím funkčním období bude IVP v Akademickém senátu ČZU v Praze za akademické pracovníky zastupován doc. PhDr. Radmilou Dytrtovou, CSc., za studenty Jakubem Erlerem (obor POV2).

Složení volební komise:
Ing. Karel Němejc, Ph.D., předseda
PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. et Ph.D.
Ing. Emil Kříž, Ph.D.

Další články v rubrice

English ☰ Menu