Podání přihlášky ke studiu

Výsledek volby zástupců za akademické pracovníky a studenty IVP do Akademického senátu ČZU v Praze

Volební komise IVP oznamuje výsledek volby zástupců IVP za akademické pracovníky a studenty do Akademického senátu ČZU v Praze ze dne 27. a 28. 4. 2021.
V nadcházejícím funkčním období bude IVP v Akademickém senátu ČZU v Praze za akademické pracovníky zastupován paní Ing. Kateřinou Tomšíkovou, za studenty panem Václavem Klementem (program KPV1).
Stávajícím zástupcům paní doc. PhDr. Radmile Dytrtové, CSc. a paní Michaele Minárové patří poděkování za příkladné zastupování IVP, nově zvoleným zástupcům gratulujeme a přejeme jim úspěšné působení v Akademickém senátu ČZU v Praze.

Jménem celého Institutu vzdělávání a poradenství
volební komise ve složení
Ing. Karel Němejc, Ph.D. (předseda)
PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. et Ph.D.
Mgr. Jiří Votava, Ph.D.

Další články v rubrice

English ☰ Menu