Podání přihlášky ke studiu

Volba zástupce IVP do Akademického senátu ČZU v Praze

Volby zástupců IVP do Akademického senátu ČZU z řad akademických pracovníků a studentů pro nadcházející funkční období probíhají v termínu od 2. října do 15. listopadu 2017. Volby probíhají tajným způsobem a v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu ČZU v Praze.

Zapojte se i Vy, navrhněte a zvolte si svého kandidáta.


Za volební komisi:
Ing. Karel Němejc, Ph.D., předseda
PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. et Ph.D.
Ing. Emil Kříž, Ph.D.

Další články v rubrice

English ☰ Menu