Podání přihlášky ke studiu

Ukončení prvního roku programu U3V Rozvoj seniorských kompetencí

Ve čtvrtek 3. 5. 2018 se konalo v Koordinačním centru na koleji F poslední setkání účastníků programu U3V IVP Rozvoj seniorských kompetencí v tomto akademickém roce. Vzhledem k tomu, že je program čtyřsemestrový, skupina 43 seniorů bude ve vzdělávání se v témže programu pokračovat i v roce příštím. K tomu ale bylo nutné splnit důležitý úkol – prokázat znalosti z absolvovaných přednášek formou vypracování testu. Senioři přistoupili ke splnění této povinnosti velmi zodpovědně a znovu si prošli prezentace a materiály, které jim přednášející poskytli na webových stránkách U3V IVP. Skutečnost, že všichni test zvládli úspěšně, svědčí o jejich poctivé přípravě.
Následovala evaluace přednášek za zimní i letní semestr roku 2017/2018. Potěšitelné pro IVP je, že nejlépe hodnocené byly přednášky jeho pedagogů. Je zřejmé, že díky svým zkušenostem a didaktickým schopnostem jsou schopni nalézt zajímavá témata pro tuto věkovou skupinu a adekvátním způsobem je prezentovat.
Děkujeme všem našim milým a zvídavým seniorům za příznivé hodnocení, výbornou atmosféru, kterou vždy vytvoří, a těšíme se s nimi po prázdninách na shledanou.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu