Podání přihlášky ke studiu

Setkání s absolventy IVP

Setkání s absolventy oboru poradenství v odborném vzdělávání se současnými studenty na IPV ČZU.
                                                                                                                                                                                                                                           
Ve ČT 20. 2. 2020 se sešlo 7 absolventů IVP oboru poradenství v odborném vzdělávání se současnými studenty denního studia stejného oboru, aby společně nasdíleli a zprostředkovali své zkušenosti s jejich uplatněním na trhu práce, čím jim studium na IVP  přispělo do dalšího profesního i studijního života a kde případně dále studují v navazujících magisterských programech.
Rádi bychom touto cestou ještě jednou moc poděkovali jmenovitě těmto absolventům za jejich účast -  Janě Příhodové (Jakoubkové), Daniele Trojanové, Antonínu Růžičkovi, Sáře Drozdové, Janě Burianové, Markétě Veselé a Ivetě Barnetové.
Jejich vystoupení bylo velmi profesionální, obsahově podnětné a motivující pro současné studenty. Jsme hrdi, že u nás studovali a že jsou takovou pomyslnou „vizitkou“ IVP ČZU. Opravdu MOC děkujeme!

Další články v rubrice

English ☰ Menu