Podání přihlášky ke studiu

Setkání absolventů a současných studentů oboru poradenství v odborném vzdělávání na IVP ČZU v Praze

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 se sešlo 11 absolventů IVP oboru poradenství v odborném vzdělávání se současnými studenty denního studia stejného oboru, aby společně nasdíleli a zprostředkovali své zkušenosti s jejich uplatněním na trhu práce, čím jim studium na IVP přispělo do dalšího profesního i studijního života a kde případně dále studují v navazujících magisterských programech.
Rádi bychom touto cestou ještě jednou moc poděkovali jmenovitě těmto absolventům za jejich účast - Honzovi Klikovi, Markétě Fraibišové, Claudii Kähsové, Sáře Drozdové, Denise Lojdové, Janě Jakoubkové, Evě Štichové, Daniele Trojanové, Tomáši Lukšíkovi, Martině Hátlové a Romaně Aulické. Jejich vystoupení bylo velmi profesionální, obsahově podnětné a motivující pro současné studenty. Můžeme být na ně právem hrdi, že u nás studovali a že jsou takovou pomyslnou „vizitkou“ IVP ČZU. Věříme, že je to i výsledek práce nás všech pedagogů na IVP. Děkujeme!

Další články v rubrice

English ☰ Menu