Podání přihlášky ke studiu

Projekt Praxe a kvalita

Projekt Praxe a kvalita usiluje prostřednictvím zvyšování kvality výuky ve třech akreditovaných bakalářských studijních programech o celkové zlepšení profesní připravenosti budoucích absolventů a tím o posílení jejich motivace vykonávat pedagogické povolání po ukončení studia. Jedním z výstupů projektu byl kurz Úvod do studia určený pro studenty prvních ročníků. Účastníci získali vedle organizačních informací potřebných pro úspěšné zvládnutí studia také neformální zkušenosti z prostředí univerzity včetně možnosti navázat kontakty se spolužáky z vyšších ročníků.

Projekt Praxe a kvalita z Fondu vzdělávací politiky MŠMT 2017

Další články v rubrice

English ☰ Menu