Podání přihlášky ke studiu

Proběhl Veletrh pracovních příležitostí

Dne 22. února 2018 od 10:00 do 15:00 hodin v areálu ČZU v Praze nově v budově MCEV I a II. Na veletrhu se prezentovalo 47 celouniverzitních vystavovatelů pod hlavičkou Career Centra ČZU a 66 za jednotlivé fakulty, včetně institutu.
Za IVP vystavovali STUDENT AGENCY, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, DHL Express (Czech Republic) s.r.o. a Úřad práce České republiky - Krajská pobočka pro hlavní město Prahu.
Na veletrhu jednotlivé firmy a organizace prezentovali své nabídky trainee programů, pracovních míst na částečné úvazky i hlavní pracovní poměry, ale i možnosti stáží, praxe či spolupráce při psaní bakalářských prací apod.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem vystavovatelům za účast na veletrhu. Děkujeme také 12 zapojeným studentkám a studentům IVP, kteří pomáhali při organizaci v den veletrhu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu