Podání přihlášky ke studiu

Pobyt našich seniorů na táboře v Nových Mitrovicích

Od 14. do 18. srpna 2016 zájemci z řad „našich“ seniorů – účastníků programu Vzděláváním ke kvalitě seniorského života – a obě koordinátorky U3V - Ing. Kateřina Tomšíková a PhDr. Mgr. Marie Hanušová – pobývali na letním táboře v Nových Mitrovicích. Vybavení tábora bylo velmi skromné – stany, voda na mytí z rybníka, suché záchody a pitná voda ze studánky. Všichni senioři to ale zvládli a dobrá nálada vydržela po celou dobu pobytu.

Ten se nesl v duchu dobývání Divokého západu. Senioři vytvořili osady, z nichž každá měla specifický název, bojový pokřik a heslo. Při dobývání však museli senioři plnit i náročné úkoly a projevovali při tom velkou soutěživost. Z tábora si senioři odvezli nejen skvělé zážitky, ale i usušené houby, které sbírali ve volných chvílích. Velký dík všem nadšencům, kteří tábor připravili a absolvovali a také počasí, které nám po celou dobu zachovalo svou přízeň.

Další články v rubrice

English ☰ Menu