Podání přihlášky ke studiu

Mezinárodní seminář CATCH 21

I v této nelehké době plné překážek a komplikací způsobených pandemickou situací COVID-19 se v zimním semestru akad. roku 2021/22 podařilo zrealizovat kontaktní seminář, jehož  smyslem a cílem bylo sdílet a diskutovat metody rozvoje tzv. „měkkých dovedností“ mezi akademickými pracovníky z 5 evropských zemí (Bulharsko, Česká republika, Itálie, Španělsko a Turecko). Semináře, který probíhal na IVP ve dnech 6. až 8. 10., se zúčastnilo celkem 31 akademických pracovníků z 5 partnerských univerzit mezinárodního projektu „CATCH 21 - Změna přístupu k výuce na vysokých školách“ (program Erasmus+ KA2). Výukový program byl rozdělen do 7 tematických celků představující jednotlivé oblasti klíčových dovedností nezbytných pro úspěšné profesní působení ve 21. století - komunikace, práce v týmu, kritické myšlení, kreativní a inovativní myšlení, sebeřízení učení, mezikulturní dovednosti a ICT dovednosti.

Kromě výše zmíněného obsahu semináře se jeho účastníci snažili hledat konkrétní řešení k aktuálním otázkám vztahu absolventů VŠ a jejich profesního uplatnění, jako např.: Jsou současní absolventi připraveni na trh práce a jaké jsou aktuální požadavky zaměstnavatelů na absolventy studijních programů? Které kompetence 21. století studentům chybí, jsou dostatečně rozvíjeny? Jak může vysoká škola přispívat rozvoji těchto kompetencí u studentů bakalářských a magisterských programů? Zajímavé výsledky z diskusí hledající odpověď na tyto otázky lze najít jak v monografii, tak vědeckém článku zde:

Odkaz na článek:
https://static1.squarespace.com/static/5dc28ad57b92e564895cd0b9/t/6182735f295d87041a252062/1635939180161/21st+Century+Skills+E-Book.+Pdf.pdf
Odkaz na monografii:
Identification of Transferable Competencies and their Impact on the Paradigm Change in Higher Education in the 21st Century (llu.lv)

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.