Podání přihlášky ke studiu

Metodicko-didaktický seminář - Připravenost učitele a poradce na práci s mládeží

Jako každým rokem, uskutečnil se i letos v prostorách IVP odborný metodicko-didaktický seminář, tentokrát na téma „Připravenost učitele a poradce na práci s mládeží“. Seminář je tradičně určen ředitelům cvičných škol, na kterých studenti učitelství vykonávají svou pedagogickou praxi, koordinátorům této praxe, cvičným učitelům, pracovníkům institucí pro odbornou praxi studentů oboru „Poradenství v odborném vzdělávání“ a rovněž absolventům IVP oboru Učitelství odborných předmětů či Kombinovaného studia učitelství. Se svými příspěvky vystoupili renomovaní odborníci z praxe, jako byly pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4, autor knihy Psychologie v učitelské praxi PhDr. Václav Holeček, Ph.D., Bc. Sáva Arabadžiev, vedoucí Střediska výchovné péče Výchovného ústavu ve Pšově, zástupci společnosti Euroguidance a Adra, kteří nejen prezentovali náplň své činnosti, ale nabídli středním školám spolupráci v mnoha oblastech. V odpoledních hodinách byly realizovány workshopy, v rámci kterých si účastníci mohli prakticky vyzkoušet řadu zajímavých postupů souvisejících s tématem. Ve večerních hodinách se uskutečnil společenský večer s hudebním doprovodem. 22. září proběhla exkurze do Středního odborného učiliště gastronomie a podnikání v Praze.

Další články v rubrice

English ☰ Menu