Podání přihlášky ke studiu

Metodicko-didaktický seminář - „Prevence a zvládání konfliktů ve vzdělávání“

IVP pořádá každoroční odborný metodicko-didaktický seminář
21. a 22. září 2017 se v prostorách IVP uskuteční tradiční odborný metodicko-didaktický seminář, tentokrát na téma „Prevence a zvládání konfliktů ve vzdělávání“. Seminář je zaměřen na sektor odborného vzdělávání a poradenství a je určen především pro cvičné učitele, koordinátory pedagogické praxe a ředitele cvičných škol, kteří dlouhodobě společně s IVP zajišťují pedagogickou praxi studentů oboru Učitelství a rovněž pro pracovníky institucí pro odbornou praxi studentů oboru Poradenství. Jeho cílem je diskutovat aktuální trendy a problémy spojené se vzděláváním mladých lidí. Na dané téma vystoupí odborníci z praxe a rovněž akademičtí pracovníci IVP. 22. září proběhne exkurze do některé ze spolupracujících středních škol či učilišť.

Další články v rubrice

English ☰ Menu