Podání přihlášky ke studiu

Metodicko-didaktický seminář - „Nové technologie ve vzdělávání“

Ve čtvrtek 20. září 2018 se v prostorách IVP uskuteční tradiční odborný metodicko-didaktický seminář, tentokrát na téma „Nové technologie ve vzdělávání“. Seminář je zaměřen na sektor odborného vzdělávání a poradenství a je určen především pro cvičné učitele, koordinátory pedagogické praxe a ředitele cvičných škol, kteří dlouhodobě společně s IVP zajišťují pedagogickou praxi studentů oborů „Učitelství“ a rovněž pro pracovníky institucí pro odbornou praxi studentů oboru „Poradenství“. Jeho cílem je diskutovat aktuální trendy a problémy spojené se vzděláváním mladých lidí. Na dané téma vystoupí odborníci z praxe a rovněž akademičtí pracovníci IVP. Svou účast potvrdil mimo jiné MUDr. Karel Nešpor, CSc, emeritní primář mužského oddělení závislostí Psychiatrické nemocnice Bohnice, a to s příspěvkem „Emoce a vzdělávání“, praktické příklady řešení kyberšikany nabídne PhDr. Sáva Arabadžiev, ředitel Výchovného ústavu ve Pšově.

Další články v rubrice

English ☰ Menu