Podání přihlášky ke studiu

Kurzy rozvoje pedagogických kompetencí akademických pracovníků ČZU

V projektu ESF „Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze“ má Institut vzdělávání a poradenství významnou úlohu při zajišťování kurzů rozvoje pedagogických kompetencí akademických pracovníků ČZU.
V měsíci říjnu 2017 byl zahájen první ze čtyř plánovaných kurzů rozvoje pedagogických kompetencí akademických pracovníků ČZU. Témata kurzu budou reagovat na vzdělávací potřeby účastníků kurzu například v oblastech edukometrie, přípravy učebních textů, efektivní komunikace pedagoga se studenty, stanovení vhodných vzdělávacích cílů a jejich vyhodnocení a také v oblasti uplatnění informačních a komunikačních technologií ve vysokoškolské pedagogice. Prvního kurzu se zúčastní celkem osmnáct akademických pracovníků ze čtyř fakult ČZU a jeho ukončení je plánováno na květen 2018.

Další články v rubrice

English ☰ Menu