Podání přihlášky ke studiu

Kurz rozvoje pedagogických kompetencí

Jak více zaujmout a motivovat studenty a jak docílit vyšší interakce mezi cvičícím a studentem? Které ICT nástroje a mobilní aplikace jsou vhodné pro obohacení výuky na vysoké škole? Jak vést on-line výuku co nejefektivněji a jak docílit vyšší aktivity posluchačů během výuky v MS Teams? Jak správně vyhodnotit didaktický test? Jakými technikami lze zabránit syndromu vyhoření učitele/školitele?

Na tyto otázky se zaměřovali účastníci kurzu z řad akademických pracovníků ČZU v Praze během „Kurzu rozvoje pedagogických kompetencí“.

Kurz realizovaný v rámci celouniverzitního projektu ESF MOST “Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze“ probíhal od roku 2017 ve čtyřech bězích. Poslední kontaktní seminář se uskutečnil ve dnech 16. – 17. 9. 2020 v učebnách IVP.

Účastníci hodnotili program velice pozitivně, s největším ohlasem se setkala přednáška a cvičení na téma „Vzdělávací cíle“ a workshop za účelem osvojení si různých forem skupinové a kooperativní výuky. Velice přínosný byl rovněž čtyřhodinový workshop „ICT ve vzdělání“, během něhož si akademičtí pracovníci mohli vyzkoušet moderní ICT nástroje a různé mobilní aplikace (např. Kahoot, Mentimentr, Khan Academy), využitelné v téměř každém předmětu na vysoké škole.

Další články v rubrice

English ☰ Menu