Podání přihlášky ke studiu

Kurz didaktických a prezentačních dovedností pro Ph.D. studenty ČZU v Praze

Institut vzdělávání a poradenství od roku 2005 každoročně zajišťuje kurz pro studenty doktorských programů z Fakulty lesnické a dřevařské, Fakulty životního prostředí a Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze. V letošním akademickém roce probíhal kurz v učebnách IVP v Malé Chuchli ve čtyřdenních blocích ve dnech 6. - 7. 11., 20. - 21. 11., 27. - 28. 11. a 4. - 5. 12. 2017. Na jeho realizaci se podílelo deset akademických pracovníků a dva techničtí pracovníci z IVP. Cílem kurzu bylo seznámit posluchače s principy výuky a vzdělávání, naučit je základům prezentace výsledků vědecké činnosti a upevnit jejich komunikační a prezentační dovednosti. Nedílnou součástí kurzu byl i praktický nácvik didaktických a prezentačních dovedností formou metody „microteaching“. Vzhledem k vzrůstajícímu počtu zájemců o studium z řad zahraničních studentů byl kurz realizován i v anglickém jazyce.

Více o kurzu na:
https://www.ivp.czu.cz/cs/r-6931-veda-a-vyzkum/r-6948-doktorske-studium

Další články v rubrice

English ☰ Menu