Podání přihlášky ke studiu

Konference studentů třetího ročníku POV a POVK

Studentské konference IVP, jejíž 5. ročník se uskutečnil ve dnech 7. a 8. února 2018, se zúčastnilo 56 studentů studijních programů poradenství v odborném vzdělávání ve formě denního i kombinovaného studia. Cílem bylo veřejně prezentovat zpracované vzdělávací programy, které vycházely většinou z poznatků získaných na odborných praxích. Většina studentů prokázala, že dokáže napsat kvalitní projekt a ještě ho výborně obhájit.
Významným přínosem konference je skutečnost, že se vzájemně poznali studenti dvou organizačních forem a došlo k mezigeneračnímu sdílení zkušeností. Studenti IVP měli na starosti kromě svých výstupů taktéž samotnou přípravu a organizaci konference a také si vyzkoušeli roli moderátorů sekcí.
Pokud mottem ČZU v Praze je, že je živou univerzitou, tak chuchelská studentská konference 2018 to opět dosvědčila.

Další články v rubrice

English ☰ Menu