Podání přihlášky ke studiu

Kariérní poradenství v evropském kontextu – profesní stáž finských poradců na IVP

Ve dnech 3. – 6. června 2019 zajišťoval Institut vzdělávání a poradenství profesní stáž pro finské výchovné poradce ze čtyř odborných škol. Mobilita těchto pracovníků byla klíčovou aktivitou projektu „Career Guidance in European Context“ (program Erasmus+ KA102), do něhož jsou kromě IVP zapojeny další čtyři vzdělávací instituce v Estonsku, Finsku, Francii a Itálii.

Odborný program stáže byl velice pestrý a jeho cílem bylo seznámit hostující poradce se systémem studijního, výchovného a kariérového poradenství v České republice. Po teoretických přednáškách uskutečněných na půdě IVP následovala diskuse s výchovnými poradci a ředitelkou Střední školy dostihového sportu ve Velké Chuchli a pracovníky Kariérového centra ČZU v Praze. Neméně významným přínosem stáže bylo sdílení příkladů dobré praxe během návštěv pracovišť, které se zabývají kariérovým poradenstvím a jsou držiteli Národní ceny kariérového poradenství –Evropská kontaktní skupina, z. s., oddělení pracovního a kariérového poradenství neziskové organizace InBáze, o. p. s., a oddělení vzdělávání Copy General, s. r. o.

Další články v rubrice

English ☰ Menu