Podání přihlášky ke studiu

Jednání Rady IVP pro spolupráci s praxí

Členové Rady IVP pro spolupráci s praxí se minimálně jednou ročně setkávají na Institutu vzdělávání a poradenství. Tentokrát je jednání uskutečnilo 21. září 2017 v odpoledních hodinách. Kromě stálých členů se ho zúčastnili i zájemci z řad představitelů středních odborných škol, se kterými IVP dlouhodobě spolupracuje. Jednání zahájil prof. Ing. Milan Slavík, CSc. a informoval přítomné o činnosti IVP od posledního zasedání. S výsledky státních bakalářských zkoušek a závěrečných zkoušek konaných v květnu a červnu 2017 a rovněž s výsledky přijímacího řízení na IVP pro akademický rok 2017/2018 seznámila přítomné PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. et Ph.D. – zástupkyně ředitele pro studijní a pedagogickou činnost. Následoval výhled a zaměření činnosti IVP v oblasti pedagogické a výzkumné a zahraničních aktivit. V rámci společné diskuse vyjádřili přítomní ředitelé středních odborných škol spokojenost s připraveností studentů IVP, kteří vykonávají na jejich školách pedagogickou praxi. Ředitel České zemědělské akademie v Humpolci Mgr. Otakar Březina informoval o tom, že odborné vzdělávání učitelů podpoří i Agrární komora, neboť na středních školách se projevuje nedostatek učitelů odborných předmětů.

Další články v rubrice

English ☰ Menu