Podání přihlášky ke studiu

IVP podporuje pedagogické praxe svých studentů v zahraničí

Ve dnech 5. – 11. listopadu 2016 se uskutečnila pedagogická stáž studentů oborů „Učitelství odborných předmětů“ a „Učitelství praktického vyučování“ v rámci projektu KA1 „Pedagogické praxe českých učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v zahraničí““ na středních odborných školách a učilištích v nitranském regionu.
Pětice vybraných studentů pod vedením zkušených pedagogů IVP - učitelů didaktiky odborných předmětů měla příležitost seznámit se se systémem slovenského školství na terciární a sekundární úrovni, shlédnout příklady dobré praxe v odborném vzdělávání a vyměnit si své zkušenosti se slovenskými kolegy. Největším přínosem pro všechny účastníky bylo pozorování zajímavých aktivizujících vyučovacích metod a prohloubení oborově předmětových, pedagogických, didaktických a sociálních kompetencí díky realizaci cvičných vyučovacích jednotek v novém prostředí.
Zahraniční zkušenost v podobě výuky na zahraniční instituci je pro studenty výbornou životní zkušeností, rozšíří jim obzory a zvýší uplatitelnost na trhu práce. V současné době IVP zaslal Domu zahraničních služeb MŠMT žádost na získání finanční podpory na organizaci dalších stáží a to ve východním Německu a jižní Francii.

Další články v rubrice

English ☰ Menu