Podání přihlášky ke studiu

Dvoutýdenní letní škola pro studenty IVP v Norsku

Institutu vzdělávání a poradenství se podařilo získat finanční podporu z fondů  EHP na organizaci dvou letních škol o délce 14 dní v Norsku a České Republice. Obě letní školy budou realizovány v rámci mezinárodního projektu “RESUME - Responsibility, Sustainability and Mobility in Education”. Jeho hlavní myšlenka vychází ze společné motivace dvou univerzitních pracovišť vytvořit přeshraniční komunitu studentů a akademických pracovníků, ve které si její členové osvojí filozofii, principy a praxi udržitelného rozvoje a společensky uvědomělého chování v odborném vzdělávání v České republice a Norsku.

První mobilita se měla uskutečnit na “University of Life Sciences” a Národním parku „Jotunheimen” již v září 2020, bohužel však kvůli problémům způsobenými restrikcemi pandemie COVID-19 je přesunuta do letního semestru 2021. IVP získal podporu pro výjezd do Norska pro osm studentů všech studijních programů. Program stáže v zahraničí je však více vhodný pro studenty oboru Učitelství praktického vyučování nebo Učitelství odborných předmětů. Vybraní studenti vycestují do zahraniční společně s dvěma akademickými pracovníky IVP.

Konkrétní termín stáže ještě není stanoven. Zájemcům o stáž v Norsku doporučujeme sledovat od ledna 2021 facebookový profil a aktuality na webu IVP, kde bude zveřejněn přesný termín stáže a podmínky výběrového řízení.

Více o projektu naleznete zde:
https://www.ivp.czu.cz/cs/r-7116-projekt-resume-fondy-ehp

Další články v rubrice

English ☰ Menu