Podání přihlášky ke studiu

Členství IVP v mezinárodní asociaci pro vzdělávání a odborné poradenství

IVP se stal novým členem mezinárodní asociace pro vzdělávání a odborné poradenství (IAEVG), která sdružuje prestižní univerzity a neziskové organizace zabývající se kariérovým poradenstvím a rozvojem přenositelných kompetencí. Asociace s více než 70letou historií je globálním aktérem v oblasti celoživotního poradenství. Sdílí principy udržitelnosti, diversity a sociální spravedlnosti ve vzdělávání a poradenské práci a zpřístupňuje vysoce kvalitní kariérové poradenství ve více než čtyřiceti zemích celého světa.

Hlavním důvodem členství IVP v IAEVG je výměna zkušeností v oblasti realizace studijních programů či celoživotního vzdělávání pro budoucí kariérové poradce a sdílení nových témat se studenty ve výuce studijního programu Kariérové poradenství a vzdělávání.

Další články v rubrice

English ☰ Menu