Podání přihlášky ke studiu

Letní škola ACROSS v Národním parku Schwarzwald

Poklidné lázeňské městečko Badenweiler, situované v podhůří Národního parku Schwarzwald ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko, se od 1. do 7. dubna 2019 stalo působištěm letní školy, které se zúčastnilo celkem 25 vysokoškolských studentů z partnerských univerzit, kteří se v budoucnu uplatní jako učitelé odborných předmětů na zemědělských, lesnických a zahradnických středních školách v Bulharsku, České republice, Francii, Německu, Nizozemsku a Rakousku. Akademičtí pracovníci z partnerských univerzit připravili inspirativní program, který směřoval studenty k průzkumnému, akčně orientovanému a transformativnímu učení, podpořil jejich kritické myšlení, a který je aktivizoval k praktické činnosti. Výuka probíhala interaktivním způsobem, studenti zde nebyli pasivními příjemci znalostí, ale nositeli zajímavých myšlenek i přístupů, a společně vytvořili mnoho zajímavých výstupů.

Týdenní pobyt měl za cíl, aby se studenti seznámili s moderními výukovými postupy, principy ESD a společenské odpovědnosti, a na základě spolupráce v mezinárodních týmech aplikovali získané znalosti během přípravy vlastní týmové výuky. Specifickým požadavkem pro tvorbu týmových seminářů či workshopů byla aplikace ekologických témat do výuky odborného předmětu konkrétní specializace studentů. Unikátní bylo, že nově vzniklé vyučovacího jednotky si účastníci vyzkoušeli u studentů ze střední zemědělské školy Edith Stein z Freiburgu v prostorách národopisného muzea. Tradiční třídu tak nahradily např. přednášková místnost, nádvoří, muzejní kavárna, výstavní prostory nebo sklepní depozitář. Studenti se tak museli vyrovnat nejen s výukou v jiném než mateřském jazyce, ale i s netradičním výukovým prostředím. Pro tyto účely vytvořili mnoho zajímavých pomůcek a aktivit. Celkem bylo vytvořeno šest pracovních skupin, výsledkem jejich společného snažení bylo šest inovativních vyučovacích jednotek na následující témata: biodiverzita, užitečnost včel, redukce plastů, ekologické zemědělství, řešení problémů v globální společnosti, udržitelná zahrada.

Studenti využívali rozličné techniky na podporu systémového myšlení (například „myšlenkové mapování“) a vyučovací metody, jako jsou např. instruktáž a praktická výuka (tvorba šperků z použitých PET láhví nebo design přitažlivé zahrady pro včely); dialogická metoda diskuse, během níž si studenti vyměňovali názory na téma biodiverzita, ekologická hnojiva, biopaliva, rekultivace krajiny; dialogická metoda heuristického rozhovoru, během něhož hledali řešení otázky nadměrné produkce plastového odpadu v zemích třetího světa; didaktická hra (např. „speed dating“), při které si studenti sdělovali své postoje ke konzumní společnosti (veganství versus konzumace masa, konvenční a ekologické hospodářství, lokální produkty versus globální výrobky atd.).

Věříme, že i v budoucích letech bude mít IVP příležitost podílet se na smysluplných projektech, které by vedly studenty k posílení jejich aktivní role, a to jak na místní, tak globální úrovni, tudíž by přispívali v této neklidné době k vytváření spravedlivějšího, tolerantního, inkluzivního, bezpečného a udržitelného světa.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.