Podání přihlášky ke studiu

Partnerství pro biodiverzitu Call 2021

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
30.11.2021
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
 

Mezinárodní výzva Partnerství pro biodiverzitu Call 2021: Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea podporuje výzkum v oblasti (podpory) biodiverzity a ochrany ekosystémů, a to ve všech prostředích (suchozemská a mořská prostředí i sladkovodní systémy). Čeští uchazeči se ovšem musí zúčastnit takových projektů, jejichž výsledky budou uplatnitelné v podmínkách ČR (Tato uplatnitelnost bude kontrolována v průběhu kontroly způsobilosti).

Témata výzvy (předběžné formulace v originálním znění):

  • Knowledge for identifying priority conservation areas, establishing effective and resilient ecological networks, enhancing species-based protection and preserving genetic diversity 
  • Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem protection: synergies and trade-offs 
  • Effective management and equitable governance to deliver bold conservation outcomes

Velikost projektového konsorcia:

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě členské nebo přidružené země EU) a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli.

Seznam zemí, které předběžně projevily zájem se do výzvy zapojit:

Belgie (BELSPO, F.R.S-FNRS, FWO), Brazílie, Bulharsko (BNSF), Česko (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg, MoE, MEM), Finsko (AKA, MoE), Francie (ANR), Irsko (EPA), Island (Rannis), Itálie (MUR), Izrael (MoEP), Jihoafrická republika, Litva (LMT), Lotyšsko (LSC, VIAA), Maďarsko (NKFIH), Maroko (MENFPESRS), Moldavsko (NARD), Německo (DFG, VDI/VDE-IT), Nizozemsko (NWO), Norsko (RCN), Polsko (NCN), Portugalsko (FCT, FRCT), Rakousko (FWF), Rumunsko (MoEnv, UEFISCDI), Řecko (GSRI), Slovensko (MoE, SAS), Slovinsko (MIZS), Španělsko (AEI, FB), Švédsko (FORMAS), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (MOST), Tunisko (MHESR) a Turecko.

Lhůta pro podání návrhů projektů: 1. 10. 2021 - 30. 11. 2021
Termín vyhlášení výsledků: pravděpodobně září/říjen 2022
Alokace: 730 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt: 300 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt: 85 %

 

Další výzvy poskytovatele TA0

English ☰ Menu