Tomáš Lukšík

Bc. Tomáš Lukšík
(absolvent IVP oboru Poradenství v odborném vzdělávání, prezenční forma, v roce 2014)


Proč jste si vybral studium POV na IVP ČZU?
Tušil jsem, že by mě pedagogicky zaměřený obor bavil, nicméně jsem nechtěl být učitelem. Již během prvního semestru jsem se ujistil v tom, že má volba byla správná.

Co Vám toto studium přineslo/dalo do Vašeho pracovního života a uplatnění na trhu práce? (které kompetence, znalosti či dovednosti jste získal apod.)
Kombinace témat z pedagogiky (andragogiky), psychologie, poradenství, sociologie a informačních technologií mi poskytla široký rozhled a vybudovala pevný základ pro můj profesní rozvoj. Získané kompetence z těchto disciplín aplikuji při výkonu mé profese prakticky denně. Vyzdvihl bych zejména dovednosti komunikační, didaktické a prezentační a dovednosti z oblasti IT.

Kde jste v současné době zaměstnán? Stručně představte svého zaměstnavatele (organizaci), kde pracujete.
Pracuji v Institutu pro veřejnou správu (Institut). Institut je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem vnitra. Hlavní činností Institutu je vzdělávání úředníků veřejné správy dle zákona č.312/2002 Sb. o úřednících ÚSC, dále Institut zajišťuje vzdělávání pro úředníky správních úřadů a poskytuje rovněž vzdělávání v oblasti eGovernmentu. Svým klientům nabízí Institut kromě povinného vzdělávání dle zákona č.312/2002 Sb. širokou škálu vzdělávacích akcí v rámci průběžného/prohlubujícího vzdělávání s nejrůznější tématikou (od správních činností, přes IT kurzy až po kurzy měkkých dovedností).

Popište svoji současnou pracovní pozici a její náplň.
Moje pracovní pozice nese název "pedagogický specialista". Pracovní náplň obsahuje zejména následující činnosti: Tvorba, příprava, organizační zajištění a evaluace vzdělávacích akcí, tvorba a správa studijních textů pro distanční vzdělávání, tutorování eLearningových kurzů, zpracovávání statistik ze vzdělávacích akcí.

Jakou radu či doporučení byste vzkázal budoucím studentům oboru POV na IVP ČZU?
Pozitiva budou při vašem studiu na IVP zcela převládat nad negativy. Samozřejmě, že se během studia vyskytnou i problémy, ne každý předmět vás bude bavit a ne každou seminární práci zpracujete levou zadní. Ani zkoušky třeba nezvládnete všechny napoprvé. Vězte však, že drtivá většina pedagogů vám bude schopna i ochotna pomáhat při nesnázích, projevíte-li alespoň trochu snahy a zájmu. Mluví ze mě vlastní, stále ještě velmi čerstvá, zkušenost.