Podpora informačních opatření v oblasti politiky soudržnosti EU

Datum ukončení výzvy
16.10.2017
Poskytovatel
Evropská komise
 

Prostřednictvím výzvy NO 2017 CE 16B AT 063 k předkládání návrhů hodlá Evropská komise vybrat potenciální příjemce pro provedení řady informačních opatření spolufinancovaných Evropskou unií. Hlavním cílem je poskytnout podporu v oblasti produkce a šíření informací a obsahu souvisejících s politikou soudržnosti EU tak, aby redakční nezávislost zúčastněných subjektů zůstala zcela zachována.
Specifické cíle této výzvy k předkládání návrhů jsou: podpořit a posílit lepší porozumění úloze politiky soudržnosti při podpoře všech regionů EU; zvýšit povědomí o projektech financovaných EU – prostřednictvím politiky soudržnosti především – a o jejich dopadech na životy lidí; šířit informace a podporovat otevřený dialog o politice soudržnosti, o jejích výsledcích, o její úloze při plnění politických priorit EU a o její budoucnosti; podpořit účast občanů na záležitostech týkajících se politiky soudržnosti a zvýšit jejich účast na stanovování priorit pro budoucnost této politiky. Návrhy musí popsat a zhodnotit úlohu politiky soudržnosti při plnění politických priorit Evropské komise a při řešení stávajících a budoucích výzev pro Evropskou unii, její členské státy, její regiony a obce.
Výše dotace: 70 000 – 500 000 EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 80 % (žadatelé musí zaručit spolufinancování z vlastních zdrojů)
Doba řešení: 12 měsíců (1. únor 2018 – 31. leden 2019)