Visegrad Grants

Datum ukončení výzvy
01.02.2018
Poskytovatel
International Visegrad Fund
 

Projekty financované v rámci Visegrad Grants by měly spadat do jedné z následujících osmi kategorií: 1) kultura a společná identita, 2) vzdělávání a budování kapacit, 3) životní prostředí, 4) demokratické hodnoty a media, 5) veřejná politika a institucionální partnerství, 6) vědecké výměny a výzkumná spolupráce, 7) regionální rozvoj, podnikání a turismus 8) rozvoj společnosti. S výjimkou projektů přeshraniční spolupráce (max. do 40 km od hranic), se musí projektu účastnit subjekty z nejméně tří zemí Visegrádské skupiny V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko), tedy např. organizátor a nejméně dva partneři V4). Doporučuje se, aby navrhovaný projekt zahrnoval partnery ze všech zemí V4. Přednost je dávána projektům se společnou přidanou hodnotou před projekty, které pouze zapojí partnery z ostatních zemí V4.
Návrhy projektů se podávají elektronicky v anglickém jazyce.
Výše dotace: do 13 000 EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba řešení: max. 12 měsíců